Executioner fees from 1736.

För halshuggning                                                           5 Daler

Särskilt för handens avhuggande-           2 Daler

Rådbråkande och halshuggande samt parterande och steglande på tvenne eller flera pålar.

                                                                                                            15 Daler

Halshuggande eller steglande på en eller flera pålar. 10 Daler

Halshuggande och missdådares brännande å båle.                           10 Daler

Upphängande i galge.                                                                                                                    8 Daler

Kåk och utstrykande.                                                                                                                      3 Daler

Fördrivande utur stad eller härad.                                                                           2 Daler

Knipande med tång, var gång.                                                                                 2 Daler

Brännande i pannan eller å rygg med stadens eller häradets vapen för att visa att han var en missdådare.                                                                                                                                    2 Daler

Tungands avskärande.                                                                                              5 Daler

Öronens avskärande.                                                                                                                      2 Daler

Dessutom ålåg det bödeln eller bödelsknekten att prygla dårarna i dårhuset, men taxa härför är ej nämnd. För spöslitningen vid pålen anlitades i regel icke bödeln utan en bödelsknekt från orten utförde detta, eller den länsmannen eller lagmanstinget utsåg härtill.

(Compiled by Lars Beckman 2014.)

Bödelstaxa