Projektbeskrivning

På senare år har Umeå kommun satsat stort på att vända staden mot älven. Stora satsningar har gjorts på stadens parker.

En broschyr ges ut årligen av Umeå kommun och riktar sig till alla som vill uppleva staden i sin fulla blomsterprakt. Årets tema är

2018-08-21T13:59:27+02:00

Varvsparken

Utegymmet ligger i parken vid Varvsgatan längs strandpromenaden. Det är en tre-i-ett gymstation där du kan träna hela kroppen. Från utomhusgymmet har man fin utsikt över staden och alldeles intill finns en bouleplan.

2019-03-29T09:51:48+01:00

Öbacka strandpark

Utformningen är gjord av landskapsarkitekt Eva Henriksson, WSP group och är en fortsättning på strandpromenaden och parken nedanför Östra stationen, Djupbäcksterrassen.

2018-11-12T22:11:28+01:00

Skeppsbron

Skeppsbron, nedanför Tullkammaren och kulturhuset Väven, är ytterligare en plats där medborgarna kan njuta av älvens vackra utsikt. Hit lockas besökare året om på grund av den närliggande shoppingen. Längs med kajen finns restaurangbåtar.

2018-11-14T10:58:57+01:00

Strandpromenaden

Strandpromenaden utgörs av en långsmal sträcka av två delar, Östra och Västra Strandpromenaden, åtskilda av kajområdet nedanför Rådhusparken. Den västra delen är särskilt populär för promenader tidigt på våren då värmen från vårsolen hänger sig fast mot slänterna ner mot älven.

2018-06-12T15:06:46+02:00

Djupbäcksterassen – Utsikt över älv och park

En av terrasserna har utformas som en sittyta där bänkar längs muren erbjuder utsikt över parken och älven. Trappor leder från terrassen upp till Hoppets gränd och torget vid Umeå Östra. En gång och cykelväg väster om Djupbäcken med flackare lutning finns för den som inte har möjlighet att gå i trappor.

2022-12-19T00:48:57+01:00

Årstidernas park

Årstidernas park är resultatet av ombyggnaden av det område inom Staden mellan broarna som ursprungligen kallades Lugn och Ro. Målet var att skapa en park för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på Umeälvens strand, en tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet som en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill.

2019-03-12T15:42:29+01:00

Mossträdgården

I mossträdgårdens möte med den frodiga strandskogen på Bölesholmarna skapades en plats för lugn och stillhet, en plats att fascineras av naturens mångfald.

2022-12-19T00:38:18+01:00

Skateparken och parkourparken

Skateparken Sparken, som ligger intill Hamnmagasinet vid kajen i centrum, är en attraktion i Staden mellan broarna. Parken är en arena för skateboard, inlines, kickbike och BMX, och den är en mötesplats inte bara för utövarna av sporterna utan för alla Umeås unga invånare. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå.

2022-12-19T01:01:57+01:00

Rådhusparken

Rådhusparken har renoverats med ny fontän, nya sittmurar, renoverade gräsmattor och stora, innehållsrika perennplanteringar. Parken har försetts med nya parkmöbler och ny utrustning. Vid Storgatan har formklippta lindar planterats, längs Rådhusgatorna

2018-01-22T13:31:15+01:00

Vänortsparken

Vänortsparken ligger centralt i Umeå nära Vasaplan där de flesta lokalbussar stannar. Parken har en skålformad central gräsyta som är omgiven av olika busk- och trädplanteringar. Genom parken rinner en konstgjord bäck med och det finns tre broar. Parkens centrala gräsyta används regelbundet för diverse arrangemang till exempel utomhusgymnastik.

2019-10-02T10:45:03+02:00

Arboretum Norr

Arboretum Norr är en skogsträdgård där det sedan 1981 har planterats träd och buskar från när och fjärran. Arboretet omfattar ca 15 hektar och innehåller mer än 1 400 exotiska vedartade växter av ca 250 olika arter eller sorter. Det finns skyltar över hela arboretet som berättar om de olika arterna.