Projektbeskrivning

Granitmurar längs med bäcken och i slänten upp mot Hoppets gränd har gett parken dess form. Terrasserna har planteras med mindre träd, buskar och perenner. Parken innehåller en hel del spännande växter som katsura, körsbärsbenved, dvärgmandel, flikbaldig gråal, bergkörsbär, asklönn och ginnalalönn. Perennplanteringen domineras av marktäckare som näva och sockblomma, men här finns också mer storvuxna perenner som silverax. Mer än 4000 st lökar har planterats i parken för att ge ett vackert vårflor.