Namnet Ytterhiske kommer från det ursprungliga Hiske, som betyder ön. För ca 800-1000 år sedan bildade de delar av Umeå som nu kallas Ytterhiske och Hedlunda en låg ö vid Umeälvens mynning. Denna ö kan ha kallats ”Hisk”. Bebyggelsen på ön bredde ut sig uppåt älven och kom i takt med landhöjningen att förena ön med fastlandet. Den västra delen av detta stora ”Hiske” kallades Västerhiske och den ursprungliga byn kallades Ytterhiske, dvs den del av Hiske som ligger närmast ut mot havet ( Fahlgren, 1970).

Ytterhiske hade år 1543, med Västerhiske, 16 åbor. 1750 fanns 9 jordbrukare i Ytterhiske. Två kvarnar har funnits vid Tvärån, både 1750 och 1826.
Den del av Umeå som tidigare kallades Ytterhiske (idag Väst på stan) gränsade i väster mot Grisbacka av Tvärån och mot öster mot staden vid och omkring nuvarande Ängesvägen.
1913 införlivades delar av Ytterhiske med Umeå stad. Delar av det gamla Ytterhiske kan man se bakom ICA Supermarket, Ängesvägen.

Besöksmål & sevärdheter

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Tvärån

Tvärån är det största av de små vattendrag som passerar genom Umeå. Tidigare fanns en öringstam som vandrade mellan älven och lekplatser i Tvärån och stora ansträngningar görs för att öka öringvandringen. Bland annat sker detta med hjälp av inplantering.

Den nedersta vilda delen av Tväråravinen är sedan många år ett välkänt tillhåll för bäver. Även utter har setts följa ån.

Öringutsättning i Tvärån. Foto: Christer Paulsson