Holmen är en ö i Österfjärden mellan Holmsund och Obbola. Obbolabron, som invigdes 1989 och är 1381 meter lång, knyter samman Obbola, Holmen och Holmsund.

Holmens norra del ingår som en del i deltalandskapets reservatområde. Här är landhöjningen påtaglig.

Destinations & sights

Skeppskyrkogården

Ett skeppsvrak som utgör de sista resterna av barkskeppet Equvator kan ses norr om Holmen där vraket syns med förkolnade bjälkar och spant som ännu reser sig över vattenytan.
Barkskeppet gick på grund i svår dimma och råkade i brand utanför Holmsund i slutet av 1880-talet och bogserades till den plats där det nu ligger. Lasten var trävaror och tjära som skulle från Jacobstad till till England. Samtliga ombordvarande lyckades ta sig iland på Lövölandet där dom fick hjälp av en Holmsundsbo på harjakt.

Det finns ytterligare båtar begravda här och detta område är en populär dykplats som bedöms vara ett lätt och okomplicerat dyk. Ett av de andra vraken på platsen lär vara en skuta som sänktes 1853 på grund av den kolera som härjade ombord.

Kolerakyrkogården

I krigens spår följde en mängd epidemiska sjukdomar och där koleran (Den violetta döden) var den mest fruktade.

Under nästan hela 1700-talet hotades vår landsända av denna sjukdom som var en direkt följd av krigen och dess förflyttningar av trupper och flyktingskaror.

Kolerafaran dröjde sig kvar på orten till drygt mitten av 1850-talet och det visade sig att risken för smitta främst kom från de fartyg som anlöpte hamnen. Den enda åtgärd som kunde vidtas var landnings- och lossningsförbud, men det fanns inte resurser att kontrollera efterlevnaden av förbudet. Konsekvenserna blev att befolkningen drabbades av kolera.

Den senaste koleraepidemin inträffade somrarna 1865 och 1866.

Kolerakyrkogården finns på Holmens norra del. Läs mer

Konstverk

Takashi Naharas arbetssätt är färgat av österländsk filosofi. Han betraktar länge stenblocket, söker dess individuella egenart, dess inre form, för att ”locka fram den gömda gudomlighet som finns där inne”.

Det handlar om att lösgöra ki, stenens energi, och gestalta den inneboende formen.

Läs mer om konstverket

Struktur 88-JL-23. Takashi Naraha 1988

Holmens utsiktsplats

En vacker utsiktsplats med grillmöjligheter som erbjuder lika vackra som romantiska scenerier när solen går ned över deltat.