Besöksmål & sevärdheter

Historia och kuriosa

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Den grunda och näringsrika Prästsjön påminner mer om de berömda sydsvenska slättsjöarna än om de i Norrland så vanliga vegetationsfattiga sjöarna. Prästsjön är en mycket ovanlig sjö! Med sitt strategiska läge bara ett stenkast från Umeå stad, en skrattmåskoloni som sjuder av liv och flera sällsyntheter bland de häckande fåglarna erbjuder sjön unika möjligheter att få uppleva ett imponerande fågelliv.

Ända sedan 1930-talet har Prästsjön varit berömd för sitt rika och mycket speciella fågelliv. När skrattmåsen under början av 1900-talet spred sig norrut var det inte oväntat här som de första norrländska häckningsfynden gjordes. Skrattmåsen har de senaste trettio åren setts minska på många håll i Sverige, men med sina runt 300 par hyser Prästsjön fortfarande en av de viktigaste skrattmåskolonierna i Västerbotten. Häckande fåglar Särskilt i slutet av maj och i juni är det full aktivitet i Prästsjön. Skrattmåskolonin är grunden för Prästsjöns
kvalitéer som fågelsjö. Högljutt och aggressivt driver skrattmåsarna bort rovdjur men har ingenting emot att andra fåglar placerar sina bon i närheten av kolonin. På så vis gynnar de en mängd andra arter och fyller ständigt luften av ljud.

Svarthakedoppingen, en sparsam häckfågel i Västerbotten, gynnas av skrattmåsarnas närvaro och häckar med flera par i sjön. De flesta år finns i utkanten av skrattmåskolonin även några par av den sällsynta dvärgmåsen, som i Sverige bara häckar i Västerbotten och Norrbotten. Bland sjöns andra regelbundet häckande fåglar kan nämnas vigg, gräsand, knipa, bläsand och kricka. Sällsynt har även sothöna häckat i sjön och det är inte omöjligt att den dyker upp igen. Vårflyttningen Även tidigare på våren är Prästsjön värd ett besök. Knipa, vigg, gräsand, kricka och brushane samlas här i betydande antal inför den fortsatta flyttningen norrut. Under denna tid kan man tillfälligt även se salskrake, skedand, årta, smalnäbbad simsnäppa och gråhakedopping. Fler spännande upptäckter väntar!

Dvärgmåsen skiljer sig från skrattmåsen på sin mindre storlek, rundade vingar, kolsvarta hätta och svarta vingundersidor

Historia & kuriosa

Umedalens hospital

År 1930 upprättades en avstyckningsplan för delar av Kyrkobordet och Kyrkplatsen som fastställdes 1931. Planen hade samband med det då planerade Umedalens sjukhus.

Riksdagen hade 1929 fattat beslut om anläggandet av Umedalens hospital. Detta efter en långdragen kamp mellan flera kustkommuner om vem som skulle få sjukhuset. Umeå vann kampen och sjukhuset förlades på tidigare obebyggd mark norr om det gamla Österbacken och den på 1920-talet anlagda förlängningen av Backenvägen.
Umedalens hospital eller Umedalens sjukhus som det senare kallades invigdes 1934.

Som mest fanns det ca 1000 patienter och ca 800 togs in från andra norrländska sjukhus. Området fungerade som en i stort sett självförsörjande enhet med bl a trädgårdsmästare, skomakeri och korgmakeri.
Umedalens sjukhus bestod av 22 byggnader och kan beskrivas som ett paviljongsystem med kulvertar och byggnaderna fick en prägel av klassicism, barock och nationalromantik.

Under 1980-talet rasade debatten kring psykvårdens dåvarande form och sjukhuset lades ner 1986 och den psykiatriska enheten flyttades 1996 till Norrlands Universitetssjukhus (NUS).
Balticgruppen köpte hela sjukhusområdet med ett tjugotal byggnader. Idag nyttjas delar av anläggningen bl a för vårdcentral, förskola, grundskola, rep- och föreningslokaler samt galleri.
På området finns också Umedalens skulpturpark och rekreationsanläggningen IKSU spa.

Är du sen sugen på fika eller lunch så finns det välrennomerade Bistro Le Garage alldeles i närheten.

Runt sjukhusområdet har bostadsområdet Umedalen uppförts.