Sofiehem — Ålidbacken var ett av de viktigaste utbyggnadsområdena under mellankrigstiden och området införlivades med Umeå stad på 1920-talet.

Området fick stor betydelse för utvecklingen av Umeå beroende på industriutbyggnaden i området som påbörjades kring 1890 och uppförandet av lasarettet 1903.

Efter stadsbranden 1888 tog industrin fart för att tillgodose efterfrågan på byggnadsmaterial och ett av de områden som kunde tillhandahålla detta var Öbacka- Sofiehem- Ålidbackenområdet. Under 1900-talets början etablerades ett flertal mindre industrier, bl a tegelbruk, terpentin- och tjärfabrik samt sågverk.

Alla sågverk i området uppförde arbetarbostäder för sina anställda. Sofiehemssågens arbetarbostäder låg norr om Gimoområdet, vid dammen. Gimosågen började bygga sina bostäder längre söderut 1918.

Efter anläggandet av Sofiehems träsliperi år 1926 revs de gamla arbetarbostäderna vid dammen. På platsen där Sofiehemssågens arbetarbostäder legat avstyckades 67 egnahemstomter som låg ovanför sliperiet. Det var främst sliperiets anställda som på detta sätt fick tillgång till tomterna.

Inom området fanns även föreningslokal, Konsumaffär och en cafélokal med bageri.

På 1950-talet inleddes en ny epok i Sofiehems- Gimonäsområdets historia. Området planerades främst för småhus med visst inslag av flerfamiljshus. Förändringar har emellertid skett fram till idag, men trots dessa präglas området fortfarande av den ursprungliga karaktären med sina hus i prydliga rader längs de backiga gatorna.

Sofiehems träsliperi, senare Bowaters AB och senast Sofiehems Pulp AB är idag ett köpcentrum kallat Strömpilsplatsen.

Gammelskog och myrar ger vildmarkskänsla i naturreservatet Grössjön

Besöksmål & sevärdheter

Historia & kuriosa

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Fabriken

1917 byggdes fabriken som ligger vid älven mitt emot Viva resurs återvinningsmarknad. Fabriken inrymde 1917 en av norra Europas största ångmaskiner. Den drev ramsågarna som tog hand om virket som flottades på Umeälven vid den tiden.

Ångsågen har namngett området Gimonäs efter järnbruket i Gimo norr om Uppsala.

Efter 1935 tog Umeå Nya Skidfabrik över för att under ett par decennier tillverka UMEX skidan. De var även Kungl. Hovleverantör.

Klädvårdsrullen uppfanns och tillverkades här under 1970- och 1980-talen.

Idag är fabriken en festvåning som har samma gamla genuina känsla och atmosfär som tidigare. Här anordnas allt från födelsedagsfester, firmafester till bröllop och annat.

Läs mer

Fabriken. Foto: Lars Beckman

Historia & kuriosa

Järnvägen till Storsandskär

Riksdagen beslutade 1895 att en stadsbana skulle byggas från Vännäs till Umeå, varifrån den skulle utsträckas till Storsandskär. I slutet av 1896 hade järnvägen nått fram till älvstranden mitt emot Storsandskär. Bron till Storsandskär började byggas med en järnöverbyggnad vilande på pålar. Bron bestod av 40 spann med 7,5 meters spännvidd. Bron blev klar 1898 och samma år färdigställdes en 1120 meter lång järnvägsbank på Storsandskär. Året innan hade en 150 meter lång lastbrygga blivit klar på ön. Statens ansvar var nu över. Läs mer

Here you can see the fundament of a 300 m long railway bridge to the island of Storsandskär. The brigde was built in 1898 beacuse a new port to the city of Umeå was planned on the island. At that time this was one of the longest railway bridges in Sweden. However, the port never came to be, and the bridge was torn down around 1910. No regular train ever passed this bridge!

Storsandskär. Järnvägsbygget. Foto: Riksarkivet