Brån är en gammal jordbruksby på slätten söder om sammanflödet mellan Ume- och Vindelälven. Mest påtaglig idag är landsvägen med många hästhagar och Sveriges näst längsta björkallé. Mest känd är byn för naturreservatet Brånsjön, som har restaurerats till ett av Västerbottens viktigaste våtmarksområden för rastande och häckande fåglar.

Besöksmål & sevärdheter

Hitta hit

Besöksmål & sevärdheter

Naturreservatet Brånsjön

I Brån fanns redan på 1500-talet 5 hemman nära älven mitt i byn. Det gamla enstaviga byanamnet kommer från ordet ”bränna” kopplat till skogsbrand eller svedjebruk. Byn låg ända fram till mitten av 1800-talet tätt samlad längs Umeälven. Vid laga skiftet spreds bosättningarna, bl a för att minska brandrisken, successivt ut över slätten.

Som mest bodde 1950 320 personer tillhörande ca 50 familjer i byn.

Jord- och skogsbruk dominerade näringsverksamheten fram till 1970-talet. Då påbörjdes byggandet av ett antal villor och personer med andra yrken än jordbrukare flyttade in i dessa och i f.d. jordbruksfastigheter. Ett antal mindre företag finns idag etablerade i byn.

Eftersom byn ligger i sammanflödet mellan två stora älvar har översvämningar drabbat byn åtskilliga gånger. Mest känd är den senaste stora översvämningen i juni 1938. Då var det att flytta  upp på övervåningen och ta roddbåten till grannhusen.

Byn historia finns detaljerat beskriven i ”Brån  Bondbyn med björkallén och fågelsjön” från 1989.

Besök också gärna byns hemsida för aktuell information.

Läs mer om reservatet på Länsstyrelsens hemsida.

Foto: Bertil Brånin