Projektbeskrivning

Området från länsresidenset via kyrkan till Vänortsparken utgjorde tidigt stadens andliga och administrativa centrum. Tomten där Vänortsparken ligger idag, har ”alltid” utgjort en öppen plats. På en tomt öster om parken byggdes år 1810 Trivialskolan, som sedan bytte namn till Elementarläroverket för flickor. Läroverket låg här ända fram till branden 1888. Här vid skoltorget stod även Folkskolans hus färdigt att tas i bruk år 1853. Efter branden 1888 byggdes ett nytt läroverk upp, Högre allmänna läroverket (Mimerskolan).

I mitten på 1700-talet var detta en öppen plats och en kryddträdgård ska ha funnits här. Parken har även kallats skolparken under den tid då det låg flera skolor i kvarteren runt omkring.

År 1851 hade man i staden bildat en förening för trädplantering på allmänna platser. Den resulterade sedermera i bildandet av en trädgårdsförening som år 1858 fick i uppdrag att beså Kyrktorget med gräsfrö och förse det med planteringar. År 1861 blev både Kyrktorget och Skolparken försedda med planteringar. Skolparken kom även att utgöra stadens fotbollsplan fram till 1925 då Gammliavallen kom till.

Parken byggdes om till Vänortspark 1985. I parken finns en iordningställd plats för var och en av Umeås sex vänorter. Dessa är Helsingör i Danmark, Vasa i Finland, Petrozavodsk i Ryssland, Harstad i Norge, Würtsburg i Tyskland och Saaskaton i Kanada.

I parkens nordvästra hörn mot Kungsgatan finns ett konstverk, Tellus, av Ante Dahlstedt. Konstverket är en skulptur av svetsad kopparplåt från 1985 som föreställer jordklotet. På skulpturen finns inskriptionen Må vänskap och förståelse mellan våra städer bidra till fred och frihet på vår jord.

I Vänortsparken finns även Umeås exempel av ”Riksträdet” som är en ornäsbjörk, betula verrucosa ”Darlecarlica”. Det är planterat av Sveriges Stadsträdgårdsmästere. Alla ornäsbjörkar härstammar från ett svenskt träd funnet i Ornäs och som uppkommit genom en mutation.

Det högre allmänna läroverket uppfördes 1898-1900 i tre våningar. Läroverket ritades av Johan Nordqvist. Skolan tillbyggdes med flyglar mot Skolgatan 1922 och 1935. Nordöst om skolan mot Östra Kyrkogatan har en skolträdgård funnits.