Projektbeskrivning

Rådhusparken har renoverats med ny fontän, nya sittmurar, renoverade gräsmattor och stora, innehållsrika perennplanteringar. Parken har försetts med nya parkmöbler och ny utrustning. Vid Storgatan har formklippta lindar planterats, längs Rådhusgatorna finns nya rader av björkar och i själva parken lönnar, hästkastanjer, ullungrönnar och katsuror. Totalt är det cirka 80 träd som planterats, därtill ett trettital buskar och tusentals perenner.

Rådhusparken nyinvigdes 30 juni 2017.

Läs mer