Projektbeskrivning

Boenden som ligger mellan Storgatan och och älven samt de som har lika älvnära lägen på Tegssidan.