Projektbeskrivning

En japansk mossträdgård är ett unikt Umeå2014-projekt som drivs av Svensk Form Västerbotten i nära samverkan med Umeå kommun.
Projektet finansieras av Komatsu City, EU japan fest committee och Umeå2014.
Den japanska mossträdgården har anor sedan mer än tusen år tillbaka. Projektet The Forest of Wisdom i Komatsu är ett inspirerande exempel på hur vördnad för naturen, utvecklande av kulturen och ett modernt näringsliv kan samverka framgångsrikt.
I namnet för mossträdgården i Umeå betonas vänskapen mellan städerna:
”Umeå – Komatsu friendship MOSSGARDEN”.
Till mossträdgården i Umeå har två designers, John Astbury och Kyuhyung Cho, formgett bänkar som poetiskt och praktiskt tolkar begreppet vila och tidlöshet.

Utveckling av mossträdgården

Kommunen har under 2016 genomfört flera åtgärder för att utveckla parken. Några exempel är ett staket av bambu som ramar in mossträdgården, ny mossa har tillkommit och en bänk har monterats.