Projektbeskrivning

En grönskande oas på umeälvens strand

Årstidernas park är resultatet av ombyggnaden av det område inom Staden mellan broarna som ursprungligen kallades Lugn och Ro. Målet var att skapa en park för alla som söker en andningspaus, en grönskande oas på Umeälvens strand, en tillåtande plats med blommor, lek och gärna caféverksamhet som en kontrast till den mer representativt utformade Rådhusparken alldeles intill.

Delen Lugn och ro var tänkt att bli en park med en blandning av avskildhet och öppenhet och med en kvalitet och detaljrikedom som kunde fungera som en föränderlig inspirationskälla för park och trädgårdsskapande i Norra Sverige. Den populära idéträdgården Trädgård i norr från bomässan 1987 togs bort inför ombyggnationen av Rådhusparken och Lugn och Ro park skulle i viss mån ersätta de kvaliteter som denna har erbjudit.
Läs mer