Projektbeskrivning

Blå kärrhök. Västerbottens landskapsfågel

Storspoven. Västerbottens landskapsdjur

Bra ställen för fågelskådning

Klassiska fågelskådarställen nära Umeälven är

  • Röbäcksslätten
  • Bergön
  • Degernäs (”Limpan”)
  • Storavan
  • Gran
  • Grössjön
  • Villanäs
  • Prästsjön
  • Obbola
  • Brånsjön

Svanrekord i Umeådeltat
I april 2017 slogs ett nytt europeiskt rekord – och det i Umeå. Hela 6312 räknades in i Umeälvens delta.

HÄRADSVÄGENS FÅGLAR

Det öppna jordbrukslandskapet, lövskogsmiljöerna och läget vid älven gör området lägs Häradsvägen synnerligen attraktivt för rastande och häckande fåglar och för fågelintresserade människor. Totalt har över 20 arter observerats vilket gör det till ett av Umeås artrikaste fågelområden. Området upplevs med fördel till fots, gärna med någon avstickare ned till älvstranden.

Större delen av området längs Häradsvägen utgörs av jordbruksmarker. Bete och slätter skapar öppna, solvarma miljöer med ett rikt insektsliv. Eftersom dessa miljöer blir allt ovanligare minskar många av de fåglar som är beroende av dem. Storspovar häckar gärna på de öppna fälten, men de rikaste fågelmarkerna är enbuskhagarna söder om Gran. Dessa har betats åtminstone sedan 1800-talet och här trivs fåglar som buskskvätta, törnsångare, hämpling, gulsparv och törnskata. Den insektsätande bivråken kan ses söka föda i området under sommaren. Andra rovfåglar är här för att jaga de många småfåglarna. Sparvhök och duvhök är de som oftast ses.

Umeälven är en viktig sträckled under våren för många fåglar på flyttning mot nordväst. Nedströms Backens kyrka finns ett parti i älven där starka strömmar tidigt på vårvintern öppen vak.

Framför allt under april är vaken viktig som övernattningsplats för tidigt återvändande änder, gäss och måsar. En försiktig besökare, som inte stör fåglarna, kan bli bjuden på en storartad uppvisning då flock efter flock kommer inflygande i skymningen och fåglarna samlas i hundratal. De vanligaste är kanadagås, gräsand, storskrake och skrattmås men överraskningarna har varit många genom åren. Bland annat har sothöna setts. Vaken lockar också ofta till sig någon strömstare.

Sångsvanracet
Ca 6000 var det våren 2017

Blå kärrhök på Degernäsängarna.
Västerbottens landskapsfågel.

Knölsvan med ungar

.Storspov
Västerbottens landskapsdjur.

Frömutad nötväcka

Björktrast

Sångsvanar i flykt