Böle by är en medeltida jordbruksby vid Umeälvens södra strand. Böle by var på 1600-talet delad i en tät bykärna i söder och en gles gårdsrad utmed älven.

På sina håll uppfördes herrgårdsliknande mangårdsbyggnader, som Böle överstelöjtnantsboställe, uppfört 1694, läs mer nedan.

Eftersom det östra hemmanet i Böle under slutet av 1800- talet fungerade som militärboställe och dess domäner förhindrades Böle bys utveckling åt öster mot Teg.

Besöksmål & sevärdheter

Badplatsen

Längs Umeälvens södra strand och inom synhåll från Umeå centrum ligger de grönskande Bölesholmarna. Detta naturskönt belägna och lövrika område är mycket uppskattat och ett lämpligt mål för en kortare utflykt. Det finns också en sandstrand, perfekt för barnfamiljer. Du hittar också vindskydd och en mängd grillplaser.

Ett utflyktsmål för hela familjen. En oas på gång- och cykelavstånd från centrum av Umeå.

Umeå kommun har byggt en ny bro över Umeälven. Bron går mellan Lundåkern och Bölesholmarna, ön Gröna Oxen. Lundabron är Sveriges längsta hängbro för gående och cyklister.

Bron är en förbindelse som knyter ihop stadens västra delar med Teg för dig som går och cyklar. Bron underlättar resor och arbetspendling med cykel över älven och den gör det lättare för invånare att ta sig till stadsnära rekreation och friluftsliv i Ume Älvdal.

Camilla om Bölesholmarna: ”Det är ett smultronställe för de som inte vill fara så långt. Det är lugnt, stilla, jättefint och hundra procent bilfritt.”

Möjligheterna till fiske är också mycket goda.

Bölesholmarna, skiljeställe

Ända fram till 1980 förekom flottning och ett flertal bommar fanns utlagda i älven och området kring holmarna utgjorde timmermagasin.

Flottarbarack fanns liksom en hängbro, vars fundament ännu syns på Gröna Oxen. Andra lämningar kan ses i form av vajrar, stockar, betongkonstruktioner, mm.

Böle strandpark

Den del av parkområdet närmast Bölekanalen mellan Körsbärsdalen och västra gångbron till Bölesholmarna får benämningen Böle strandpark för att förtydliga områdets användning som park.

Böle överstelöjtnantsboställe

När Karl XI 1694 kom förbi Umeå i samband med inspektion av hur det nyinrättade indelningsverket fungerade, bestämde kungen att för Västerbottens del skulle överstelöjtnanten ha sitt boställe på Böle. Bostaden uppfördes 1696.
Byggnaden brändes dock ned under strider i Umeå 1720.

Den nuvarande manbyggnaden, den tredje på samma plats, uppfördes efter ritning av P. Adelcrantz, 1760.

Den ursprungliga byggnaden var en envåningsbyggnad under ett sadeltak med fyra skorstenar. I husets mittaxel ligger en förstuga med trappa till vindsvåningen samt en sal.
Den första stora ändringen gjordes redan på 1770-talet, då taket sannolikt fick sin brutna form.
Frontespiserna och gavelutgångarna daterar sig före 1865. Förstugan byggdes ut 1866 för en trappa till vindsvåningen. En ombyggnad ägde rum 1934-37 då bl a förstugan fick sitt nuvarande utseende med pelarburen balkong.

Böle boställe tjänade som militärboställe ända till 1897 och förvaltades sedan av Västerbottens hushållningssällskap och hyrdes ut till arrendatorer. Sedan 1934 har gården varit i privat ägo.

En stolpbod finns på gården och den uppsattes 1837.

Böle boställe är byggnadsminne sedan 1975.