En samlingsplats

För mer än fyra tusen år sedan var Norrfors en samlingsplats för jägare och samlare i området. Här vid älvens mynning, samlades folk för att fiska lax och knyta kontakter med varandra. Hällristningarna ute i älvfåran är ett minne från denna tid. Totalt finns ett hundratal figurer, mestadels älgar, inristade i klipphällarna. Många av älgarna har inre detaljer, såsom hjärta och revben, markerade. Hällristningarna i Norrfors hittades år 1984 och platsen är en av nio med hällristningar i Norrland, samtliga belägna vid vatten.

Hällbilders betydelse

Hällristningar är bilder som har ristats eller knackats in i berg till skillnad från hällmålningar som är bilder som målats. Hällbilderna i Norrland antas vara mellan 7000 och 3000 år gamla. Ingen vet säkert, men kanske var bilderna ett sätt att berätta om något som hade hänt eller något man ville skulle hända. Bilderna kunde också vara ett sätt att visa sin tro och religion, ett sätt att prata med gudarna.

Text: Västerbottens museum

Sammanlagt har 97 ristningarna hittats här i Norrfors. De föreställer fyrtio älgar, sju båtar, en människofigur, tre skålgropar samt fyrtiotre figurer som är obestämda.