Projektbeskrivning

Väven – Umeås nya kulturella centrum med plats för bibliotek, bio, hotell, konferenser, museum, fik, utställningar m m. En kontroversiell skapelse på många sätt. En del tycker att Väven är en styggelse och mest liknar en modern finlandsfärja som på något sätt tagit sig under broarna. Andra känner spänningen mellan gammalt och nytt, med tullkammaren till vänster och det gamla sjöfartshotellet (numera Stora Hotellet) till höger.
Frågar man arkitekterna så får man veta att byggnadens utseende knyter an till Umeå som björkarnas stad.

Att beskriva all verksamhet som bedrivs inom dessa väggar är nästan omöjligt. Ständig förändring pågår och enda chansen är att göra ett besök.
Text: Christer Paulsson