Projektbeskrivning

Vattentrappa

Vattentrappa, 1998 Claes Hake

Vattentrappa är en monumental fontän, ett vattenkonstverk med rötter i antikens offentliga fontäner som under medeltiden utvecklades till torgbrunnar och under renässansen blev dominerande inslag i stora terrasserade trädgårdsanläggningar t.ex. i Villa d´Estete i Tivoli, Italien. Under 1900-talet blev åter fontänanläggningar vanliga i den offentliga miljön, och vattentrappor skapades i många av våra europeiska städer, t.ex. den framför Rådhuset i Oslo som är besläktad med Claes Hakes Vattentrappa i Umeå (IT)