Projektbeskrivning

Som medicinalstyrelsens arkitekt under 18 år ritade Westman flera stora s k sinnessjukhus bl a Beckomberga, som har stora likheter med Umedalens sjukhus. Anläggningen i Umeås västra utkanter fick en sträng hierarkisk barockplan med en innergård formad som Michelangelos Capitolium. De östra byggnaderna reserverades för manliga patienter och de västra för kvinnliga, där emellan placerades administrations- och personalbyggnader.

Den vackert klassicerande arkitekturen med romantiskt rosaputsade fasader står i skarp kontrast till den numera nedlagda verksamheten kanske skulle miljön kompensera det själsliga lidandet.

Strax utanför det då stängselomgärdade området ritade Westman personalbostäder i trä med likartat formspråk.

Källa: Umeå kommun
Text och foto: Patrik Forsberg