Projektbeskrivning

De många enskilda magasinen och bodarna som fanns i hamnen före branden 1888 kom inte att återuppbyggas. Istället bildade handelsmännen och staden ett bolag som uppförde ett gemensamt magasinshus med tullkammare. Byggnaden som var en del av stadens ansikte mot älven gavs en monumental prägel.

Den kraftiga byggnaden i mörkrosa tegel på grovhuggen sockel av granit var ursprungligen symmetrisk med tre spetsigt avslutade risaliter mot älven. Efter en brand 1908 omformades mittrisaliten till ett stabbigt torn och den västra risaliten togs bort – en anpassning till den teaterbyggnad som då fanns på granntomten i öster.