Projektbeskrivning

Konstnär Assa Kauppi. Med skulpturgruppen uttrycker Kauppi en oro över ett accelererande konkurrenssamhälle och vad det gör med människan och framförallt barnen. De sju simmarna på sina startpallar gestaltar de olika förutsättningar vi föds med.