Projektbeskrivning

Vid Rådhusparken, väl synligt från älven som var tidens viktigaste kommunikationsled, lät Umeå sjömanshus uppföra en byggnad innehållande kombinerat sjömanshus och hotell. Här inrymdes även matsal, schweizeri, biljardsalong och festvåning med musikestrad. Fasaden i utpräglat festlig nyrenässansstil utmärks av symmetri och kontrastrik, okonventionell färgbehandling.

Byggnadens arkitekt var Viktor Åström. Han är inte så känd på riksplanet men har lämnat betydande spår efter sig i stadsbilden i Skellefteå, Umeå och framför allt Piteå. Åström var arkitekten bakom det numera rivna Åkerblomska huset i fornnordisk spånbyggnadsstil samt överste Helmer Huss ännu kvarvarande villa på Västra Norrlandsgatan.

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér