Projektbeskrivning

F O Lindströms nygotiska kyrka är resultatet av en bearbetning av ett förslag till kyrkobyggnad framtaget av Carl Möller, arkitekten bakom Johannes kyrka i Stockholm. Genom att införa sidoläktare lyckades Lindström minska kyrkans planyta och därmed sänka byggkostnaden. Kyrkan är en treskeppig hallkyrka med tvärskepp. Sittplatser fanns från början i hela mittskeppet och mittgång saknades. Tornet placerades, av hänsyn till svagheten i den branta älvbrinken sidoställt i nordväst.

Redan 1937 togs en mittgång upp. 1982 fick kyrkan en omdebatterad tillbyggnad i form av församlingslokaler mot söder, delvis nedgrävda i älvbrinken, och kyrkorummet fick en lillkyrka i koret och färgglad interiör.

Källa: Umeå kommun
Text och foto: Lena Tengnér