Projektbeskrivning

Stabbläggaren. 2:a årsklassen vid Umeå ABF:s konstskola. 1981