Projektbeskrivning

Sommaren 1890 praktiserade två unga arkitektstuderande, Ragnar Östberg och Carl Westman hos stadsarkitekten F O Lindström i Umeå. Kanske ledde detta till att Östberg senare fick uppdraget att rita en byggnad med kontor för den Scharinska trävarufirman och bostad för disponenten Egil Unander-Scharin och hans stora familj.

Det stora rosa putshuset vid Döbelns park med originell fasadkomposition, tätspröjsade vita fönster i murlivet och barockartade fasad- partier över fönsteraxlarna har sedan länge varit umestudenternas kårhus. Det genomgår just nu en invändig renovering.

Ragnar Östberg som längre fram i karriären blev känd som arkitekten bakom Stockholms stadshus, har ritat ytterligare två hus i Umeå.

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér