Projektbeskrivning

När Mo och Domsjö AB:s nyanställde skogschef i Umeå, jägmästaren Nils G Ringstrand, 1897 behövde en representativ bostad på sin nya hemort vände han sig till arkitekt Kasper Salin, Stockholm. Denne hade ritat skogsbolagets arbetarbostäder på Norrbyskär (se: Norrbyskär!) i amerikansk spånbyggnadsstil som tilltalade Ringstrand.

Den villa som uppfördes efter ritningar av Gustaf Lindgren, kollega till Salin, har ett nationalromantiskt formspråk med fornnordiska inslag. Interiörens fria planlösning kommer till uttryck i en asymmetrisk fasadbehandling med takkupor, frontespiser och burspråk. Dekorativt formade foder och vindskivor, varierade fönstertyper, svarvade stolpar och ornament pryder fasaderna.

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér