Projektbeskrivning

Den 3,5 meter höga skulpturen Rhyome II består av kroppar som beskriver en ekerformad rörelse, både framlänges och baklänges. Den är asymmetriskt placerad på den cirkelrunda stenlagda rondellen, som är en del av själva konstverket.

Rhysome II är uppbyggd av sex solida huvudlösa kroppar i gjutjärn med stiliserade bröstvårtor och med armar tätt tryckta mot sidorna. Var och en har en vikt på 800 kg. En lätt framåtlutad kropp bär fem liknande gestalter som är avgjutningar av konstnärens egen kropp och har den levande människan som utgångspunkt.

Antony Gormleys kroppar, som för det mesta är avgjutningar av hans egen, beskriver inte i första hand hur kroppen ser ut. Hans konst handlar om hur kroppen förändras, föds och dör, färdas i tiden, är mötesplats för upplevelser och erfarenheter eller förökar sig som t.ex. ett rhizom eller en jordstam. Så kan människan återges, som en näringslagrande gestalt, med utlöpare i likhet med kvickrot, vitsippor eller potatis.

Skulpturen Rhysome II omges av färdande människor som ständigt är på väg. Den står på sin arena som är rondellen – vägen utan början eller slut. (IT)