Projektbeskrivning

För att leda återuppbyggnaden av staden efter branden anställdes som stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström, Stockholm. Förutom att upprätta förslag till stadsplan och granska ritningar ingick i hans uppdrag att rita stadens offentliga byggnader.

Rådhuset med huvudfasad mot älven kom att inrymma lokaler för stadens administration, rättssal, post, telegraf och polisstation. För byggnaden valde Lindström holländsk nyrenässans, en stil som bättre än den strikta italienska nyrenässansen motsvarade 80-talsrealisternas strävan efter äkthet i material och konstruktion. Med rött fasadtegel, asymmetrisk fasad, hörntorn, trappgavlar och livlig taksiluett har byggnaden getts ett uttryck som är både värdigt och festligt.

Källa: Umeå kommun
Foto: Lena Tengnér och Pål Castell
Text: Lena Tengnér