Projektbeskrivning

Plensa: Heart of trees
Strandpromenaden, Öbackaparken

I en cirkel utmed strandpromenaden vid Öbackaområdet sitter tre kontemplativa bronsfigurer som var och en omfamnar ett växande träd. Gestalterna är översållade med bokstäver, vilka vid första anblicken saknar betydelse, men som tillsammans bildar namnen på Plensas favoritkompositörer.