Projektbeskrivning

Odelsgutt, 1986
Bård Breivik (1948-)
KONSTHÖGSKOLAN
Ägare: Umeå kommun

Vid Strandpromenaden, nedanför det gamla träsliperiet, som idag är Konsthögskolan, står Odelsgutt, ett närmare två och en halv meter hög skulptur på en kvadratisk slätpolerad bottenplatta. Skulpturen är utförd i svart diabas och kan beskrivas som ett upprättstående rektangulärt block med ett utskuret mittparti, som formar en öppen port.

I profil ser man hur skulpturen böjer sig något bakåt och smalnar av upptill. Kortsidorna, liksom portens inre väggar, är slätpolerade och kontrasterar mot den råa och grova struktur som finns på fram- och baksidan. Tomrummet, den negativa volymen, skapar en passage men också en landskapsbild som omramas av stenen, den positiva volymen.

Konstverket är utfört i en minimalistisk tradition som blev vanlig i den offentliga konsten under 1980-talet. Då började många av våra torg och parker att möbleras med blockformade, icke-föreställande skulpturer i diabas och granit är ren form. Till skillnad från den rena minimalismen, som aldrig föreställde något annat än ren form, så heter detta konstverk Odelsgutt, han som odelat ärver hela hemmet. Så – här står han nu bredbent och säker, inspekterar ägorna och blickar ut över älven som rinner nedanför. (IT)