Projektbeskrivning

Karta 3

 

1Broparken

2 Gamla bron

3 Gamla bryggeriet

4 Tegsbron

5 Kyrkbron

6 Hälsokälla

7 Öbron

8 Fabriken

9 Rhysome 11. Konstverk av Antony Gormley

10 Line of thoughts. Konstverk av Tony Cragg

11 Öbacka strandpark

12 Öbackaparken (öst)

13 Umeå Östra station med konstverk, A moment without home

av Knutte Wester (inomhus Umeå Östra station)

14 Ramble and Roam. Konstverkav Astrid Sylwan

15 Odelman. Konstverk av Bård Breivik

16

17 Öbackaparken (väst)

18 2×3 Cube. Konstverk av Cristos Gianakos

19 Skin 4. Konstverk av Mehmet Aliuysal

20 Konstnärligt campus (Umeå universitet med konsthögskola,

arkitekthögskola, designhögskola, bildmuseum)

21 The Umeå Nebula. Konstverk av Jone Kvie (i designhögskolans foajé)

? Residensparken

22 Döbelns park

23 Årstidernas Park med konstverket Constructing a New World

av Jacob Dahlgren

24 Hantverk. Konstverk av David Wretling

25 Vänortsparken med konstverket Tellus av Ante Dahlstedt

26 Rådhusparken

27 Rådhustorget

28 Väven (Umeå stadsbibliotek, Umeå kommuns konstenhet,

Kvinnohistoriskt museum, Folkets bio, konstutställningar mm

29 Apollon 350. Konstverk av Jörgen Nilsson

30 Skateparken, Sparken

31 Don´t complain. Konstverk av Eva Hertov och Moa Karlsson

32 Körsbärsdalen med lekpark

33 Böle strandpark med naturstig

34 Bölesholmarna/badplats

35 Böle överstelöjtnantsboställe

36 Ladlandskap

37 Röbäcks källa

38 Kulturmejeriet

39 Krigsgravarna

40 Röbäcks historiska platser

41 Bron över Röbäcken

42 Galgbacken (avrättningsplats)

Informationstavla/informationsskylt

Rast- och/eller grillplats

Fågeltorn/utsiktsplats

Gräns för naturreservat/fågelskyddsområde