Projektbeskrivning

Adress: Östra Kyrkogatan 2, Umeå

Carl Fridolf Engelbert Sandgren, son till en kakelugnsmakare i Umeå och verksam som hus- ritare i staden under perioden 1882–1896, översatte skickligt formspråket i stenstadens putsade nyrenässansfasader till norrländsk träarkitektur (se 17, 18 och 33!).

Till hans märkligaste arbeten hör Moritzska gården – en livfull och festlig träbyggnad med palatsliknande karaktär och drag av ny- renässans, barock och jugend. Den uppfördes som kontor och bostad för disponenten vid Sandviks ångsåg, Carl Gustaf Moritz.

Byggnaden flyttades 1984 från ett tidigare läge vid Rådhusesplanaden till sin nuvarande plats vid Döbelns park. I samband med flytten eldhärjades huset, varför halva byggnaden är en rekonstruktion.

C Fr Sandgren, 1891.
Text: Lena Tengnér