Projektbeskrivning

Line of Thoughts, 2003
Tony Cragg (1949-)
Varvsparken
Ägare: Balticgruppen

I Varvsparken står Line Of Thoughts, en 6,5 meter hög bronsskulptur placerad på ett betongfundament alldeles vid strandkanten. Som en korkskruv vrider sig skulpturen runt sin egen axel och skapar mänskliga profiler när vi rör oss utmed verket. Likt tankar som skapar föreställningar framträder då gyllene ansikten som avtecknar sig mot älven och den omgivande miljön. Den stillastående skulpturen blir föränderlig och formas visuellt av oss som besöker platsen.

Skulpturen, som väger över fyra ton, är tillverkad i olika sektioner som lagts på varandra och sammanfogats till en helhet. Placerigen vid vattnet, det reflekterande ljuset och den böljande ytan förstärker uttrycket av rinnande föränderliga former.

Den brittiske konstnären Tony Cragg, som även finns representerad i Umedalsparken med en rörelseformad skulptur, har en framskjuten plats som monumentalkonstnär. Hans stora ”tankeskulpturer” kan ses på fler platser i vårt land, bl.a. framför Albanova universitetscentrum i Stockholm och vid Dunkers Kulturhus i Helsingborg. (IT)