Projektbeskrivning

Vid Storgatan, på en tidigare obebyggd tomt i sluttningen ner mot älven, uppfördes 1929 en gård för provinsialläkare O S Wåhlin. Arkitekt var Edvard Lundquist – liksom sina samtida kolleger en varm beundrare av den klassicistiska panelarkitekturen i städernas borgargårdar och landsbygdens mindre herrgårdar. För Wåhlinska gården valde han en byggnadstyp som var särskilt populär under 1800-talets första hälft: en symmetriskt sluten huskropp på rektangulär plan och med valmat tak. Fasaden i 20-talsklassicistisk anda har fint skulpterade fönster- och dörröverstycken.

Läkarvillan är, på vanligt umevis, bevarad genom att den länkats samman med ett stort nybygge för Home hotell.

Källa: Umeå kommun
Text och foto: Lena Tengnér