Projektbeskrivning

Temat  Körsbärsdalen bygger på en idé om att skapa en park med många fruktbärande och blommande träd, buskar, perenner och lökväxter. Bland annat finns här olika sorters körsbär, häggar,  äppelträd, prydnadsapel, rosor och annat som kan bidra till en lång och blomstrande säsong.