Projektbeskrivning

Baggböle kraftverk byggdes 1916 av Holmsunds AB och levererade elkraft till Obbolafabriken via en 22 km lång ledning på 40 000 volt.
1947 inköptes marken och kraftverket av Umeå stad. Kraftverket revs i samband med att Stornorrfors kraftverk togs i drift 1958. Det enda som återstår av kraftverket är betongfundament och sumpar. Två stora hål inne i kraftverket visar var turbinerna suttit.

I en övergiven turbinsump där det för länge sedan producerades elektrisk energi speglar sig numera en mediterande konstnär i den svarta vattenytan. Skenet från en strålkastare reflekteras i lätta krusningar som blir till ett vågspel mot salens sargade väggar bakom den orangeglödande figuren. Det fasta förflyktigas, botten tycks försvinna och beredskapen osäkras. Utifrån hörs de överblivna vattenmassorna från kraftverksdammen en bit uppströms passera på väg mot havet.

”Fjärkontrollen var sönder och jag satt i skräddarställning på golvet framför apparaten och hoppade mellan kanalerna, jag föll i en slags melankolisk koma i sorg över det mediala brusets makt. Satt dock kvar, blundande, och lät burkens sken strömma över mig. Jag brydde mig inte! Då fick jag en idé till en installation. Jag skulle gjuta av mig själv i samma ställning som jag satt, men i skumgummi! Sedan skulle jag tejpa fast en videokamera på en frigolitflotte. Inställd på rec. skulle den flyta fritt på en flod ett par kilometer. Resultatet skulle projiceras på skumgummigubben! Sagt och gjort! Videoprojektorn ställdes några meter från gubben som stod någon meter från väggen. Samtidigt som den svampiga gubben sög i sig strålarna från videofloden, så kastade den en skugga i videoprojektionen på väggen bakom. Skuggan tycktes göra den färd som videokameran hade gjort. I kontrasten mellan det vilda, okontrollerade videovattenflödet och den totalt oberörda skumgummigubben låg verkets styrka.

I Baggböle använder jag samma ”gubbe”. Men här projiceras verkliga vattenreflexioner, inte videovatten. I ljuset av 811 sitter den, oberörd, och gör skillnaden mellan det vilda och det kontrollerade tydlig!

(Installationens namn bygger på ett missförstånd i projektets början. Sju Älvar blev ”sju elva”, 711. Därför 811)”

Läs mer om Konstvägen Sju Älvar