Projektbeskrivning

I den Scharinska firmans fabrik nere vid älven Öst på stan tillverkades pappersmassa under perioden 1910–54. Timret kom vattenvägen, barkades och slipades ner till massa, som sedan formades till balar. Dessa transporterades sjövägen till olika beställare.

Anläggningens läge inom staden krävde en vacker exteriör. Arkitekt Sigge Cronstedt, Stockholm, anlitades därför för utformning av fasaderna medan byggnaden i övrigt projekterades av ingenjör Alf Prydz.

Fabriksbyggnaden med rektangulär planform och vinkelställda ändpartier med rundade gavlar är uppförd i grått cementtegel med upphöjda fogar av rödaktigt bruk. Fönstren är stora, stickbågiga och tätspröjsade och tar upp gavlarnas form. Gavelpartierna pryds av blinderingar. I övrigt präglas fasaden av stram estetik med vackert skuggbildande mönstermurning i form av strömskift, dvs diagonalt ställda tegelstenar, i ett eller tre varv.

1937 övertogs fabriken av Bowaterkoncernen som 1940 flyttade tillverkningen till företagets nya fabrik på Sofiehem, i kvarteret Strömpilen.

Efter flera år av varierande användning och förfall ombyggdes fabriksbyggnaden 1986 för Konsthögskolan. Arkitekten bakom ombyggnaden är Olof Qvarnström som skickligt har adderat en ny och lätt våning i plåt och glas ovanpå den ursprungliga fabrikshallen. Samtliga fönster och dörrpartier är utbytta mot nya utförda i djärvt blålackerat stål.

En i ögonenfallande och vacker byggnad, såväl 1909 som 2001!

Källa: Umeå kommun
Text: Lena Tengnér