Projektbeskrivning

holmaUtsiktsplats vid Österfjärden