Projektbeskrivning

Westerbottens Enskilda Banks byggnad vid Rådhusparken är resultatet av en inbjuden arkitekttävling 1893. Redan tidigare hade Viktor Åström, som ritat Stora Hotellets byggnad på andra sidan parken, ombetts lämna in ett förslag som dock inte vann gehör.

Vann tävlingen gjorde stockholmsarkitekten Ernst Stenhammar. Han tillhörde, liksom Isak Clason i tävlingsjuryn, den generation arkitekter som strävade efter äkthet i materialen och efter fasadkompositioner som återspeglade byggnadernas inre.

Med ett formspråk som associerar till de svenska vasaslotten: fasader i rött tegel och fönsteromfattningar i ljusgrå natursten, avrundade hörn och mäktiga trapphustorn uttrycker bankbyggnaden kraft och pålitlighet.

Källa: Umeå kommun
Text och Foto: Lena Tengnér