Projektbeskrivning

F O Lindströms tid som stadsarkitekt i Umeå blev inte lång. Han kände sig motarbetad och fick sällan uppskattning för sitt ambitiösa arbete. Efter några bittra år lämnade han staden. Vid sekelskiftet återfinns han i Stockholm med framför allt Riksbanken och Telegrafverket som uppdragsgivare. Han kom i den positionen att rita ytterligare en byggnad i Umeå; en riksbanks-, post- och telebyggnad med förebilder i florentinsk ungrenässans.

Fasadmaterialet är rött tegel med dekorativa inslag av ljusgrå natursten. Båda gatufasaderna är utförda som ”huvudfasader” med framspringande mittpartier, uppåt avslutade med dekorativa rader av små tegelvalv. Lyft blicken och titta!

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér