Projektbeskrivning

Väst på stan finns stadens äldsta bevarade avsnitt med bebyggelse från 1700- och 1800-talet. Intill Stor-gatan ligger gamla lasarettet, ett trähus uppfört 1784–85 i en våning och påbyggt med en andra våning 1863. Till lasarettsmiljön hör en panelad och rödfärgad paviljong för hospitalspatienter från 1866, en kirurgipaviljong med putsade fasader från 1895–97 samt parken i vilken bebyggelsen ligger. Ett inslag från senare tid är den kände arkitekten Tomas Sandells bostads- och kontorshus på älvbrinken, uppfört för Lerstenen AB, som är det företag som äger alla husen på lasarettstomten.Västra kyrkogården är idag stadens äldsta kvarvarande begravningsplats. Den användes som lasaretts kyrkogård och blev officiell begravningsplats 1815, då kyrkogården vid stadskyrkan togs ur bruk. Kapellet är från 1885. Kyrkogården, där många tidigare stadsbor ligger begravda, får sin prägel av gamla gravvårdar, smidesstaket, krattade gångar och stora skuggande träd.Kyrkogården flankeras av två mindre parker, som nyligen fått namn efter de två författare, Astrid Väring och Lars Widding, som i sina böcker beskrivit de liv som levts av stadsbor som ligger begravda på Västra kyrkogården