Projektbeskrivning

Utan titel, 1992
Ante Dahlstedt (1941-)
UMEÅ ENERGICENTRUM, KLABBÖLE
Ägare: Umeå Energi AB

Flottningen hade stor betydelse i norra Sverige fram till dess att vattenkraftsutbyggnaden satte stopp för verksamheten, och den ersattes av lastbilar. 1979 var det sista året flottning förekom i Sverige.

Det som idag finns kvar av den gamla flottningsrännan vid Umeå Energicentrum i Klabböle är ett hundratal meter av rännans nedre del. Flottningsrännan togs i drift 1959 då Stornorrfors kraftverk stod klart. Ursprungligen var rännan sex kilometer lång och gick från Stornorrfors intagningskanal till utloppet i Klabböle, intill Umeå Energicentrum. 1980 lades skiljet (den plats där verket sorterades till rätt ägare) vid Lillån ned och flottningsrännan hade inte längre någon funktion. Tanken var att hela rännan skulle rivas, men genom ett samarbete mellan Vattenfall, Umeå kommun och stiftelsen Umeleden kunde den nedersta delen av rännan bevaras för eftervärlden.

Ante Dahlstedts skulptur i rödlackerat stål med olika hopsvetsade delar kröner idag den gamla flottningsrännan. Vind- och vattenskulpturen samlar symboler som förknippas med flottning. Konstverket står som ett minne över en svunnen epok och ett svunnet yrke. (LB)

Höjd ca 6 m