Projektbeskrivning

Den röda tegelbyggnaden med högt krenelerat hörntorn och fönsterformer som för tankarna till medeltidens byggnadskonst har ritats av stadsingenjören Wilhelm Stolpe. Byggnaden uppfördes för stadens första elektricitetsverk, ett vedeldat ångkraftverk med två högtrycksångmaskiner kopplade till var sin likströmsgenerator. Den ström som alstrades räckte till 36 gatlyktor i en östlig och en västlig slinga från den centralt placerade strömkällan samt till belysning i kyrkan och rådhuset. Här rymdes även stadens brandkår som använde tornet för torkning av våta tygslangar.

I dag ägs huset av Pingstkyrkan som i elverket med kompletterande tillbyggnad driver den populära träffpunkten Kafé station.

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér