Project Description

Få svenska städer kan erbjuda ett lika attraktivt fiske mitt i stan som Umeå. Här är spännvidden stor – från kajmete till ett av landets intressantaste havsöringsfiske.

Läs mer om Umeå kommuns fiskevatten.

Umeälvens nedre fiskeområde

Umeälvens forsfiskeområde