Projektbeskrivning

Fiske
Fritidsfisket är på frammarsch i Umeå. Efter många års förhandlande är nu fisket fritt från “Gamla bron” och ner till deltat. Ett billigt nöje alltså.
Det mer avancerade fisket bedrivs av de som “trollar” d v s sakta rör sig uppströms i båt med släpande drag och drömmer om fångst av öring och ev lax.

Norrfors fiskodling och laxtrappan är viktiga komponenter för att fiskbeståndet skall hållas på en hög och frisk nivå. Fiskodlingen är belagd med restriktioner och studiebesök är inte längre tillåtna. Laxtrappan med laxhoppet är däremot spännande utflyktsmål. Till detta kommer andra närliggande utflyktsmål som t ex “Tidsresan” vilken leder fram till hällristningarna.

Få svenska städer kan erbjuda ett lika attraktivt fiske mitt i stan som Umeå. Här är spännvidden stor – från kajmete till ett av landets intressantaste havsöringsfiske.

Läs mer om Umeå kommuns fiskevatten.

Umeälvens nedre fiskeområde

Umeälvens forsfiskeområde