Projektbeskrivning

Dykdalb, förtöjningsanordning i hamnbassäng, bestående av flera upptill  sammanbundna i botten neddrivna pålar.

Dykdalben användes inom flottningen som fästpunkt för bommar.

Ordet enligt vanlig mening bildat efter nederländska ”hertigen av Alba”, som lär ha använt sådana förtöjningsanordningar för de holländska kanalerna.

Dykdalben här ska symbolisera samarbetet och sammanhållningen mellan Holmsund och Obbola och vara en påminnelse om träets och flottningens betydelse för kommundelen.