Projektbeskrivning

Döbelns park

Länets första residens byggdes på denna plats vid mitten av 1600-talet, men under kriget år 1720 brändes det ner. Landshövdingen och förvaltningen flyttade då till lagmanshemmanet Gran i Grubbe by. Man vet inte om det första residenset hade någon park och hur den i så fall såg ut. År 1820 återköptes den gamla residenstomten. Residenspark utformades i barockkaraktär, med raka gångar kantade av alléträd och gräsytor. År 1864 överläts den västra delen av trädgården som promenadplats åt stadens innevånare – Döbelns park. Parken är Umeås äldsta offentliga park och anlades år 1865 som en engelsk park med träd, buskar och blomsterrabatter kring slingrande parkgångar, pittoreska bersåer och utsiktsplatser.

Vid stadsbranden1888 ödelades båda parkerna och även residenset förstördes. Det nya länsresidenset byggdes i sten och stod inflyttningsklart år 1894. På stadsplanen från 1899 finns residensparken utritad som en engelsk park med slingrande gångar, planteringar och organiskt formade gräsytor. Några av de träd som planterades i parken vid denna tid finns kvar än idag, t.ex. vitpil, lagerpoppel och parklind. Döbelns park planterades på nytt år 1897. Enligt dåtida anteckningar planterades 400 träd, 975 prydnadsbuskar och en 123 m lång häck samt 7 grupper av blomsterväxter. Hundra år senare, 1997, utfördes en ny renovering av parken med utgångspunkt i den äldsta kända kartan över parken från 1883.

Residensparken fick en ansiktslyftning under 1930-talet genom landshövding Gustaf Rosén. Ekarna i parken planterades 1932, några år senare en ornäsbjörk samt pelarasp, avenbok, ask och alm. I parken planterades även buskage med spirea, syrén och hagtorn samt många fruktträd. I södra delen av parken anlades en köksträdgård och intill residenset ordnades breda perennrabatter och på fasaden växte vildvin. Länsresidenset och dess park är statligt byggnadsminne och ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Döbelns park har fått sitt namn efter general Georg Carl von Döbeln. I parken finns ett monument som påminner om generalens avtackning av den svensk-finska hären efter 1808-1809 års krig.

I Döbelns park finns även en byst av Wilhelm Peterson-Berger i brons, utförd av David Wretling år 1929.