Projektbeskrivning

Cellfängelset är det äldsta stenhuset i Umeå och ett av de få hus som överlevde branden 1888. Det uppfördes efter typritningar utarbetade med fängelser i Amerika och Tyskland som förebild. Jämfört med tidigare förhållanden, då fångarna förvarades fastkedjade i källarvalv i slott och borgar, innebar det nya systemet en stor förbättring.

Adress: Storgatan 62

Byggnaden har placerats med kortsidan som huvudfasad mot gatan i norr. Fångavdelningen åt söder omfattade 24 celler fördelade i två våningar på var sida om ett öppet galleri. Mot gatan fanns vaktrum, kök och bostad för fängelsedirektören. Byggnaden – med slätputsade fasader, medeltidsinspirerade former och omgivande dubbelplank – är ett av de bäst bevarade cellfängelserna i landet.

Källa: Arkitekturguiden, Umeå kommun.
Text: Lena Tengnér