Projektbeskrivning

Med överblivet tegel från det nyss avslutade kyrkobygget på tomten intill uppförde kyrkobyggmästaren Per Eriksson 1892 detta lilla ”slott” för juristen och borgmästaren Albin Ahlstrand.

Trappgavlarna, hörntourellerna, fasadens mönstermurningar och blinderingar och det krenelerat trapphustornet med spetsig tornhuv är förmodligen utförda efter förebild från något mönsterblad – bygglovsritningen är osignerad!

Finurligt anpassat är Uno Nygrens kontorsbygge på gården. De ockra, rödrosa och blå färgtonerna från blinderingarnas målningar återkommer på nybyggets fönster, väggpaneler och takfot och får de båda husen att samspela.

Källa: Umeå kommun
Foto: Pål Castell
Text: Lena Tengnér