Projektbeskrivning

Om storhetstiden för sågverket i Baggböle – och för den olovliga avverkningen av kronoskog under perioden 1860 – 1880 – minner förvaltarbostaden, en byggnad i empirestil, uppe på älvbrinken med utsikt över anläggningen vid forsen. Herrgården var på sin tid en imponerande byggnad: av timmer och klädd med slätpanel, större och bredare än bondgårdarna i trakten och målad med ljus oljefärg, så att den på avstånd liknade ett stenhus. Fasaden med mittfronton och pilastrar är ett av de finaste exemplen på nyklassiscism i umetrakten.

Huset ritades av pastor Johan Anders Linder i Umeå, en mångkunning person som ofta anlitades för att försköna fasaderna på borgarnas hus under 1800-talets förra hälft.