Projektbeskrivning

Mycket talar för att det funnits en kyrka redan på 1200- eller 1300-talet. Församlingen omnämns i en taxeringslängd från 1314 och i ett visitationsprotokoll från 1324. Vid restaureringen i början på 1950-talet påträffades under golvet ett stenparti som förmodligen är grunden till en tidigare kyrka.

Umeå landsförsamlings kyrka, eller Backens kyrka, är en av de största kyrkorna som uppfördes längs Norrlandskusten i början på 1500-talet när Jacob Ulfsson var ärkebiskop.

Ytterväggarna och gamla sakristian, till vänster om koret är från 1500-talet. Efter en brand 1893 slogs valven från 1500-talet ner i kyrkorummet. Nya valv med 1500-talets stjärnmönster som avbild uppfördes vid restaureringen på 1950-talet.

1986 förstördes kyrkan på nytt av en stor brand. Endast ytterväggarna och valven återstod. Då diskuterades om kyrkan skulle vårdas som ruin eller återuppbyggas. Efter beslut om återuppbyggnad bestämdes ”att så långt som möjligt ansluta till den ursprungliga kyrkobyggnadens arkitektoniska gestalt, arkitekturdetaljer och materialval utan att göra avkall på idag uttalade krav på allmän och liturgisk funktionsduglighet.”

Arkitekten Jerk Alton och konstnären Per Andersson anlitades. En bärande tanke var att kyrkorummet skulle gestalta hoppet om uppståndelse, skönhet och värme, det vill säga en försmak av paradiset redan här på jorden.